Savez za fer konkurenciju (FCA)

NALED i društveno odgovorne kompanije, najveći poslodavci i poreski obveznici u Srbiji formirali su Savez za fer konkurenciju u maju 2014. Savez pruža podršku Vladi u definisanju i sprovođenju konkretnih mera i politika za uspostavljanje fer konkurencije i suzbijanje sive ekonomije, kao i kreiranje i jačanje svesti šire i stručne javnosti o uzrocima i posledicama nelegalnog poslovanja i trgovine. Savez je zadužen za razvoj i podršku implementaciji Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Dodatne aktivnosti Saveza tiču se sveobuhvatne analize kapaciteta republičkih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, analize modela smanjenja poreza i doprinosa na zarade u saradnji sa MMF-om, kao i podrške u sprovođenju transformacije Poreske uprave.

Ciljevi Saveza za fer konkurenciju:

  • Finalizacija nacrta zakona o fiskalizaciji radi unapređenja sistema fiskalizacije i proširenja obuhvata fiskalizacije,
  • Nominacija 100 administrativnih postupaka za optimizaciju i digitalizaciju u cilju smanjenja administrativnog opterećenja privrede koja posluje legalno,
  • Lansiranje sistema e-inspektor za četiri pilot inspekcije – tržišna, upravna, sanitarna, radna,
  • Reforma parafiskala – finalizacija Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Savez čine: Apatinska pivara, Atlantic grupa, Bambi concern, BAT, Coca Cola HBC, CRH, DIS, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Eko-sistem, Erste banka, FEFA Fakultet, Gomex, Grad Pančevo, JT International, KPMG, Lidl, Mastercard, Mercator-S, Metro Cash&Carry, MK Group (Carnex i Sunoko), Moj Kiosk Group, Nelt Co, OTP Banka, Philip Morris Services, RATEL, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Naučno-tehnološki park Niš, Schneider Electric Srbija, Strauss Adriatic, Telenor, Tigar Tyres, Steel Impex, Univerzitet u Beogradu i Zuhlke Engineering.

Video obraćanje Jelene Ristić, potpredsednice Saveza za fer konkurenciju, povodom 14. godišnje Skupštine NALED-a možete pogledati na sledećem linku.

Predsednik Saveza za fer konkurenciju

Ivan Miletić

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
 

Direktor korporativnih poslova za JIE i međunarodnih poslova za Istočnu Evropu

Potpredsednici Saveza za fer konkurenciju

Igor Lončarević

KPMG
 

Partner i rukovodilac odeljenja za poreske i pravne poslove

Jelena Ristić

MASTERCARD
 

Direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zoran Daljević

ATLANTIC GRUPA
 

Direktor